WwW.Alidauti.tk
  LAJMËRIM
 
LAJMËRIM
 
Lajmrohen te gjithë arsimtarët e aktivit të lëndve të elektroteknikës se te murkurën
Me 17.10.2008 do te mbahet mbledhja e aktivit te elektroteknikës duke filluar në
Ora 13:00
 
Rendi ditës
 
1-Furnizimi me tekste shkollore profesionale                                                              2.Realizimi i planit te punes te msimit te rregullt si dhe format tjera te punes.
3.Vlersimi i punes se aktivit – bised rreth punes se aktivit gjat vitit shkollor 2008/2009.
4.Te ndryshme.

 
 
 
DATA:17.10.2009                                 Kryetari i aktivit të elektroteknikës
BUJANOC                                                ALI  DAUTI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=